TermoDom.pl

Newsletter

Przezroczysta fasada...

Przezroczysty budynek to dla przyszłych mieszkańców sposób na minimalizację kosztów... więcej

Unica-wyrafinowana...

Seria Unica to niezwykła kolekcja gniazd i włączników firmy Schneider Electric, która... więcej

XERITOWN –...

XERITOWN to miasto, które ma powstać na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.... więcej

Buduj dom energooszczędnie Kominek Ogrzewanie domu kominkiem

Ogrzewanie domu kominkiem

Marząc o ciepłym i przytulnym wnętrzu, myślimy niejednokrotnie o ogniu trzaskającym w kominku w salonie. Coraz częściej jest to pomysł na ogrzanie czy dogrzanie domu, podnoszący zarazem jego estetykę.

Pomysł ten ma jednak również uzasadnienie ekonomiczne, drewno jest jak dotąd najtańszym dostępnym paliwem, a sprawność spalania kominków z komorą zamkniętą jest dosyć wysoka. Jeśli w dodatku połączymy kominek z całym systemem dystrybucji ciepłego powietrza, ogrzanego przez wkład kominkowy, ogrzać możemy nawet cały budynek mieszkalny.

Podstawowy układ dystrybucji ciepłego powietrza (DGP)składa się z:
- wkładu kominkowego żeliwnego lub stalowo-szamotowego, który jest centralną jednostką sytemu ogrzewania ciepłym powietrzem,
- płaszcza-dystrybutora, który kumuluje ciepło, montuje się go bezpośrednio na wkładzie kominkowym,
- rur, które rozprowadzają gorące powietrze po całym domu - przyłączane są do płaszcza-dystrybutora,
- turbin rozprowadzających, które powodują szybszy obieg ciepłego powietrza (stosowane tylko w instalacjach z wymuszonym obiegiem powietrza).

Rys.1 Układ ogrzewania małego domu mieszkalnego

Instalacja DGP montowana jest w dwóch wersjach: z obiegiem grawitacyjnym i wymuszonym.

Instalacja z grawitacyjnym obiegiem powietrza.
W systemie tym wykorzystane jest zjawisko konwekcji: opływające wkład kominkowy powietrze ogrzewa się i jako lżejsze unosi do górnej części obudowy kominka, a stamtąd - do kanałów dystrybucyjnych. Instalacja stosowana jest zazwyczaj tam, gdzie rury rozprowadzające nie muszą być dłuższe niż 3 metry w poziomie. Rozwiązanie to sprawdza się zwłaszcza w kilkukondygnacyjnych domach, gdzie nad dużym salonem z kominkiem, umieszczone są mniejsze pokoje. Zaletą tego sytemu jest przede wszystkim cena, gdyż system ten nie wymaga montażu drogich turbin rozprowadzających, a przy tym jest niezawodny i niezależny. W rozwiązaniu tym ważne jest, aby wszystkie przewody rozprowadzające były nie tylko możliwie krótkie, a przy tym w miarę jednakowej długości, ale też dobrze izolowane.
Wadą natomiast jest to, że powietrze nie może być rozprowadzane do zbyt wielu pomieszczeń, gdyż nie jest w stanie pokonać oporów przepływu w długich kanałach. Mocno ograniczone są też możliwości sterowania wydajnością cieplną. Kolejną niedogodnością bywa także przypalanie kurzu (tzw. piroliza) w obudowie kominka. To niekorzystne dla zdrowia zjawisko powstaje na skutek silnego nagrzewania się powietrza, w wyniku jego niewymuszonego przepływu przez obudowę. Aby nie dopuścić do przenikania przypieczonego kurzu do pomieszczeń, konieczne jest stosowanie na wylotach systemu odpowiednich filtrów.

Instalacja z wymuszonym obiegiem powietrza.
W przypadku ogrzewania większych budynków, zwłaszcza domów parterowych o dużych powierzchniach, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie ciepła do oddalonych pomieszczeń, wskazane jest zastosowanie bardziej złożonych układów ogrzewania z wykorzystaniem aparatu nawiewnego.

Odpowiedni dobór aparatu nawiewnego pozwala na nadmuch ciepłego powietrza nawet do najbardziej odległych pomieszczeń. Aby jego działanie było efektywne, pamiętać trzeba powinien kilku rzeczach:

- aparat nawiewny powinien posiadać izolację termiczną i akustyczną oraz regulator temperatury i obrotów silnika,
- maksymalna temperatura powietrza dopływającego do takiego aparatu nie może przekraczać 150 stopni Celsjusza,
- aparat powinien mieć możliwość ustawiania temperatury załączenia od 40 do 90 oC,
- aparatu nawiewnego nie wolno zabudowywać materiałem izolacyjnym (komora przepływowa aparatu jest izolowana),
- odległość ustawienia urządzenia od kominka nie powinna przekroczyć 4m.


Rys.2 Układ dystrybucji ciepłego powietrza – wymuszony

Ogrzewanie domu ciepłym powietrzem z kominka będzie wydajniejsze, a przez to bardziej energooszczędne, gdy instalacja dystrybucji powietrza będzie wspomagana rekuperatorem. W urządzeniu tym znajduje się wymiennik ciepła, który umożliwia częściowe odzyskanie energii cieplnej zawartej w powietrzu wentylacyjnym usuwanym na zewnątrz budynku.
Samo połączenie kominka z centralą nie jest skomplikowane – przewód, którym przechodzi ciepłe powietrze z kominka łączy się z głównym przewodem nawiewnym wychodzącym z wymiennika ciepła.

 

Rys.3 Schemat instalacji z kominkiem i wymiennikiem ciepła

Zanim zainstalujemy kominek w pomieszczeniu, musimy się najpierw upewnić, czy spełnia ono wszystkie warunki i wymagania niezbędne dla prawidłowej eksploatacji. Przede wszystkim musi istnieć możliwość odprowadzenia spalin poprzez komin o odpowiednich parametrach technicznych oraz sprawna wentylacja nawiewno-wywiewna całego pomieszczenia. Niezbędne jest przestrzeganie określonych zasad montażu, w tym właściwe zestawienie elementów i rozmieszczenie kratek nawiewnych. W budynku ogrzewanym przez kominek powinna być zachowana właściwa cyrkulacja powietrza pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami, a pomieszczeniem, w którym znajduje się kominek. Ciepłe powietrze rozprowadzone rurami musi mieć możliwość powrotu.

Ważne jest, aby przy doborze kominka brać pod uwagę moc nominalną, a nie maksymalną, która jest uzyskiwana tylko przez krótki okres czasu. Orientacyjnie można przyjąć, że 1 kW mocy nominalnej kominka ogrzewa średnio 10 m2 powierzchni domu. Moc kominka dobieramy w zależności od izolacji budynku i powierzchni ogrzewanej, wyliczając ją z bilansu cieplnego budynku.
Straty mocy cieplnej ogrzewanego pomieszczenia:
Q = A • K • (tW - tZ) [W]

gdzie:
A - powierzchnia ogrzewana [m2]
K - współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K]
(tW - tZ) – różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia [oC]

Tak czy inaczej dla naszego bezpieczeństwa, lepiej powierzyć dobór parametrów systemu dystrybucji ciepłego powietrza wyspecjalizowanej firmie, bo choć łatwo wykonać obliczenia w oparciu o podany wzór, rzecz nie jest wcale taka prosta. Jeśli system będzie zbyt rozbudowany, mogą w nim na przykład powstawać na tyle duże opory przepływu, że aparat nawiewny nie będzie w stanie dostarczać ciepłego powietrza do najbardziej oddalonych punktów. Z kolei system ze źle dobranymi średnicami rur będzie źródłem hałasu. Dlatego przy projektowaniu DGP najpierw wylicza się ilość powietrza, która jest konieczna, by pokryć zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach, które chcemy dogrzewać kominkiem. Następnie sprawdza się, czy opory przepływu na poszczególnych odnogach układu (obliczone jako suma oporów poszczególnych kształtek i przewodów) nie przekraczają możliwości wybranego aparatu nawiewnego.

Obecnie, kiedy domy buduje się w technologii bardzo szczelnej, kominki - a w szczególności kominki otwarte - mogą spowodować powstanie silnego podciśnienia, co z kolei spowoduje cofanie się dymu na pomieszczenie. Dlatego też konieczne jest doprowadzenie do kominka świeżego powietrza z zewnątrz.

Nawet najdokładniej wybudowany kominek i odpowiednie drewno nie zagwarantują dobrego działania kominka, jeżeli nie zapewni się wystarczającej ilości powietrza do spalania. Brak wystarczającej ilości powietrza to najczęstszy powód złego funkcjonowania kominków.

Kominek otwarty potrzebuje bardzo dużo tlenu - zużywa ok. 200 - 1000 m3 powietrza w ciągu godziny, podczas gdy kominki z paleniskami zamkniętymi tylko ok. 6-8 m3. Pamiętać też trzeba, że kominek otwarty podczas palenia zasysa powietrze całą powierzchnią otworu paleniska. Zatem im większe pole przekroju otworu, tym więcej powietrza z pomieszczenia zostaje wciągnięte do komina.

Aby w pełni wykorzystać możliwości grzewcze kominka i układu dystrybucji ciepłego powietrza, instalacje takie powinny być planowane już na etapie projektowania domu, wtedy montaż systemu jest najtańszy i zapewnia dzięki optymalizacji przebiegu kanałów grzewczych największą efektywność działania.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Darco.

Brazylijski dom-liść

Brazylijski Leaf House zaprojektowany został przez architektów z Mareines + Patalano na... więcej

Optymalna konstrukcja...

Decyzję na temat konstrukcji dachu i pokrycia podejmuje się zwykle na etapie projektu.... więcej

Konferencja:...

Konferencja Efektywność energetyczna – wdrożenie białych certyfikatów... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy