TermoDom.pl

Newsletter

Zalety zapraw do...

Udział zapraw w powierzchni muru może wynieść nawet 10% w zależności od... więcej

Jak wybrać...

W czasach, kiedy tak wiele mówi się o energooszczędności budynków, wzrasta rola okien... więcej

Głowice i zawory...

Zawory termostatyczne stały się nieodłącznym elementem instalacji centralnego ogrzewania.... więcej

Buduj dom energooszczędnie Dachy Optymalna konstrukcja dachu

Optymalna konstrukcja dachu

Decyzję na temat konstrukcji dachu i pokrycia podejmuje się zwykle na etapie projektu. Potem jakiekolwiek zmiany wprowadzić już trudno. Dlaczego?

Głównie dlatego, że dach projektuje się uwzględniając działające na niego obciążenia, wytrzymałość i statykę materiałów oraz kilka innych czynników.  Najważniejsze z nich to:

- rodzaj poddasza (mieszkalne czy nieużytkowe),
- odległość między ścianami zewnętrznymi,
- kąt nachylenia dachu,
- rodzaj i ciężar własny pokrycia,
- warunki klimatyczne (siła wiatru, obciążenie śniegiem).

Stąd też inwestor musi brać pod uwagę, że zmiana koncepcji dotyczącej zastąpienia pokrycia lekkiego cięższym, np. blachy dachówką ceramiczną, nie będzie możliwa bez wzmocnienia całej konstrukcji. Jeśli więc planować zmiany, to tylko na pokrycie o podobnym ciężarze. Tu warto dodać, że najcięższe są dachówki ceramiczne, nieco mniej ważą cementowe, a łupek naturalny jest niemal o połowę lżejszy od ceramiki. Pokryciami lekkimi są płyty bitumiczne i papy, pokrycia włóknisto-cementowe, gont bitumiczny, a także wszelkiego rodzaju blachy.

W zależności też od rodzaju pokrycia stosuje się różne podłoża: w przypadku blachy tytanowo-cynkowej, papy czy gontu bitumicznego - deskowanie ciężkie albo lekki ruszt z łat i kontrłat z folią dachową zamiast deskowania dla pokryć włóknisto-cementowych, bitumicznych lub blachy stalowej czy dachówek ceramicznych i cementowych.

Wreszcie istotna jest wysokość samej krokwi, która w przypadku poddaszy nieużytkowych ma 14-16 cm, kiedy indziej jednak, na poddaszu mieszkalnym, uwzględniać powinna choćby grubość warstwy izolacji i mieć ok. 18-20 cm. W zależności od rozpiętości oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych krokwie mogą być dźwigarowe lub wieszakowe. Pierwszy typ, stosowany do rozpiętości 15m, spotykany jest wyłącznie na poddaszu nieużytkowym, drugi, gdy rozpiętość jest nie większa niż 12m.

Tak czy inaczej, najważniejszym elementem jest więźba dachowa, która niczym kręgosłup stanowi podparcie konstrukcji dachu. Stosowane obecnie rozwiązania, uwzględniające ocieplenie dachu czy sposób wykończenie wnętrza poddasza poprzez deskowanie lub wyłożenie płytami gipsowo-kartonowymi, bazują przede wszystkim na więźbach krokwiowych, krokwiowo-jętkowych i płatwiowo-kleszczowych. Za każdym razem wybór zależy od konstrukcji, wielkości i przeznaczenia budynku.

Więźba krokwiowa
Więźba krokwiowa jest najprostsza, optymalna dla domów, których rozpiętość zewnętrznych ścian nośnych nie przekracza 7 metrów. Podstawowym elementem nośnym jest para krokwi, o długości 4,5-6,0 m, rozstawionych w odstępach od 80 do 120 cm, a połączonych ze sobą w kalenicy. 
 
Więźba krokwiowo- jętkowa
W przypadku większych domów, o rozpiętości ścian zewnętrznych do 11 metrów, stosowanie więźb krokwiowych przestaje być ekonomiczne z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej sztywności konstrukcji więźby i zastosowania krokwi o bardzo dużych przekrojach. Zamiast tego stosuje się więźby, w których każda para krokwi rozparta jest mniej więcej w połowie ich długości poziomym elementem zwanym jętką. W więźbach krokwiowo-jętkowych (podobnie jak w krokwiowych) wszystkie obciążenia przekazywane są na ściany zewnętrzne budynku. 

Więźba krokwiowo-kleszczowa
Więźbę krokwiowo- kleszczową stosuje się wtedy, gdy rozpiętość dachu przekracza 11,0 m. W odróżnieniu od poprezdnich konstrukcji w tym przypadku
krokwie posiadają dodatkowe podparcie mniej więcej w połowie rozpiętości, składające się z płatwi i słupów. Całość konstrukcji więźby dachowej usztywniają poziomo kleszcze - podwójne belki wiążące końce słupów z opartymi na nich krokwiami. W dachach o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej większe obciążenia przekazywane są na strop ostatniej kondygnacji, a nie na ściany zewnętrzne. Takie rozwiązanie konstrukcji więźby dachowej wpływa korzystnie na stabilność i wytrzymałość dachu, ale wymaga zaprojektowania odpowiednio wytrzymałego stropu.

Więźba dachowa jest konstrukcją drewnianą, co oznacza, że szczególną uwagę należy zwrócić, by wszystkie jej elementy były dobrze wysuszone tak, aby ich wilgotność nie przekraczała 20 proc. Równie istotne jest właściwe ich zabezpieczenie przed działaniem czynników biologicznych, wilgoci oraz ognia. W tym celu wyspecjalizowane firmy metodą przemysłową wykonują impregnację próżniowo-ciśnieniową. Inwestorzy indywidualni równie często decydują się na impregnację powierzchniową, która polega na malowaniu, natrysku czy krótkotrwałej kąpieli elementów w roztworze z impregnatem.

Na rynku dostępna jest szeroka gama impregnatów do drewna. Te mogą być rozpuszczalnikowe, olejowe, solne lub żywiczne. Najpopularniejsze są impregnaty solne, które skutecznie zabezpieczają konstrukcję więźby dachowej przed wilgocią, owadami, grzybami oraz ogniem, a przy okazji zmniejszają palność drewna. Inną ich zaletą jest to, że nie powodują powstawania toksycznych oparów. Impregnaty solne dostępne są w postaci koncentratów lub w proszku, do rozcieńczenia wodą. Ponieważ są bezbarwne, dodaje się do nich barwnik umożliwiający sprawdzenie, które elementy zostały zabezpieczone i jak głęboko impregnat wniknął w zabezpieczane drewno.

Odrębną kwestię stanowi kształt i nachylenie dachu, które narzucają w pewnym stopniu rodzaj pokrycia. To powinno być szczelne w przypadku dachów płaskich lub o niewielkim nachyleniu, wybór dla nich jest więc ograniczony do materiałów, które mogą być łączone ze sobą przez klejenie, lutowanie lub szczelne szwy, zaginane na tzw. rąbki. Z kolei pokrycie domów zlokalizowanych na działkach zadrzewionych powinno być odporne na porastanie mchem i na uderzenia spadających gałęzi. Wreszcie dachy budynków znajdujących się w strefie narażonej na duże opady śniegu najlepiej pokrywać materiałem gładkim, śliskim, w tym przypadku najlepiej też decydować się na knstrukcję o dużym nachyleniu.

(bpawlak), 04-05-2009

Termomodernizacja...

Więszość zasobów mieszkaniowych w naszym kraju to budownictwo wymagające... więcej

Energia odnawialna w...

Gmina wytwarzająca o 1/3 więcej energii cieplnej niż wynosi całkowite jej... więcej

Naukowcy zachęcają:...

Domek z ziemi już stoi w pasłęckim parku ekologicznym. Ale brakuje jeszcze okien,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy