TermoDom.pl

Newsletter

Dookoła świąteczny...

Boże Narodzenie to okres szczególny, który często pragniemy wydłużyć, podtrzymać poprzez... więcej

Fundusz...

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących... więcej

Zielone światło dla...

Władze Rioja, prowincji w Hiszpanii, dały wreszcie zielone światło na realizację... więcej

Buduj dom energooszczędnie Balkon Izolacja tarasu

Izolacja tarasu

Taras spełnia przede wszystkim funkcje użytkowe, ale chroni też pomieszczenia znajdujące się poniżej przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Niewłaściwie wykonany często przysparza właścicielowi wielu kłopotów. Do najczęstszych należą: pęknięcia i spękania, przecieki, kruszące się spoiny, odspajające się pokrycie z płytek. Wszystko to sprawia, że taras przestaje wyglądać estetycznie. Jak temu zapobiec?

Poprawne wykonanie tarasu musi się już zaczynać od poprawnie wykonanej warstwy spadkowej na płycie konstrukcyjnej. Kolejne warstwy to paroizoalcja, izolacja termiczna, izolacja przeciwwodna, wylewka dociskowa, warstwa użytkowa. W przypadku warstwy użytkowej wykonanej z płytek niezwykle ważne jest również zastosowanie odpowiednich materiałów do spoinowania. W obecnej technologii budowania dąży się do zapobiegania przenikania wody do konstrukcji tarasu już na powierzchni warstwy użytkowej.


Warstwa spadkowa. Kąt nachylenia warstwy powinien wynosić 1,5-2%. Jest to wartość niezbędna do prawidłowego funkcjonowania izolacji przeciwwodnych tarasu. Warstwa spadkowa powinna być wykonana już na płycie konstrukcyjnej. Jeśli ten element został pominięty na odpowiednim etapie budowy, to należy ją wykonać w technologii jastrychu ściśle zespolonego z podłożem. Służą do tego odpowiednio przygotowane zaprawy. W szczególnych przypadkach, gdy na przykład warstwa spadkowa ma dużą grubość można zastosować zaprawę betonową z odpowiednim plastyfikatorem.

Paraizolacja ma działanie dwustronne. Z jednej strony chroni warstwy tarasu przed wnikaniem pary wodnej z ogrzewanego pomieszczenia, gdzie ciśnienie pary wodnej jest wyższe niż na zewnątrz. Z drugiej strony - chroni przed skroplinami wody mogącymi tworzyć się na skutek zaistnienia punktu rosy przy warstwie termoizolacji. Skropliny powinny być odprowadzane. Efekt można uzyskać poprzez stosowanie odpowiednich dylatacji konstrukcyjnych. Dylatacje powinny być odpowiednio uszczelnione, na przykład za pomocą taśm bitumicznych.

Warstwę paroizoalcyjną wykonuje się na bazie mas bitumicznych poprzez wielokrotne jej nałożenie. Na zagruntowaną powierzchnię nakłada się szpachlą gruboziarnistą izolację. Przy czym pierwsze nałożenie tzw. szpachlowanie drapane ma na celu wyrównanie nierówności i porów podłoża. Kolejne warstwy stanowią właściwą izolację. Zalecane jest nakładanie jeszcze dwóch warstw.

Izolacja termiczna. Należy ją mocować po całkowitym wyschnięciu warstwy paraizolacji. Termoizolację wykonuje się z płyt z polistyrenu ekstradowanego tzw. XPS. Jako materiał z zerową nasiąkliwością gwarantuje pełną odporność na cykle zamrożenia i rozmrożenia. Płyty przykleja się tą samą masą, którą wykonuje się paroizoalcję. Klejenie odbywa się przez naniesienie masy na płytę w postaci placków lub cało powierzchniowo.

Hydroizolacja może być wykonana z samoprzylepnej membrany bitumicznej. Jest to najszybszy sposób pozwalający uniknąć dodatkowego podkładu betonowego, który się stosuje w przypadku hydroizoalcji wykonywanej z pap termozgrzewalnych.

Wylewka dociskowa ma zasadnicze znaczenie dla podłoża pod płytki tarasowe, dlatego musi być wykonana z uniknięciem naturalnych dylatacji, którymi często są pęknięcia z przemieszczeniem krawędzi. Bardzo ważna jest również odpowiednio wysoka wytrzymałość. Wylewki dociskowe powinny być wykonywane jakowy wlewki samonośne z betonu klasy min. C 20/25 wg PN-EN-206-1. Minimalna grubość to 45 mm przy zastosowaniu zbrojenia z siatki do wylewek lub 70 mm przy zastosowaniu zbrojenia rozproszonego. W przypadku wykonywania większych wylewek należy stosować odpowiednie dylatacje 12-16 mm na każde 10 metrów bieżących lub dylatować pola przekraczające wymiar 3x3 m. Powierzchnię wylewki dociskowej należy zagruntować.

Dobrze też jest wykonać izolację podpłytową. Woda przesiąkająca przez mikro rysy w spoinie i w zaprawie klejowej z czasem powoduje zawilgocenie wylewki, co w okresie zimowym może doprowadzić do zniszczenia podkładu. Może to objawić się wybrzuszeniami i rozwarstwianiem górnej powierzchni. Woda jest również przyczyną powstawania wykwitów i nalotów Wnikając w beton lub jastrych powoduje wypłukiwanie wodorotlenku wapnia. W procesie odparowywania roztwór ten przemieszcza się kapilarami do powierzchni i w miejscu spoin reaguje z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu i tworzy biały osad węglanu wapnia.

Klejenie płytek. Do płytek klejonych na tarasach stosujemy dwie główne zasady. Klej powinien posiadać odpowiednią elastyczność, a płytki powinny być układane bez pustek powietrznych w zaprawie klejowej. Spoinowanie również należy wykonywać za pomocą odpowiednio elastycznej zaprawy do spin. Szczeliny dylatacyjne i przyłączeniowe należy wypełnić odpowiednim silikonem odpornym na warunki atmosferyczne. Uszczelnienia dylatacji i miejsca połączeń z obróbkami blacharskimi oraz przejścia posadzka - ściana, narożniki z uwagi na różną rozszerzalności termiczną należy dodatkowo doszczelniać taśmami dylatacyjnymi.

Tak poprawnie wykonany taras powinien służyć przez wiele lat.


Cezary Mychlewicz
Informacje zgromadzone na podstawie szkolenia praktycznego w firmie Botament.

10-04-2009

Ceny energii i innych...

Wzrost cen żywności i paliw wynika z sytuacji na światowych rynkach. Drożejące... więcej

Rolety

Kiedyś okiennice, dzisiaj rolety, to najpopularniejszych sposób zasłonięcia okna od... więcej

Odzysk ciepła

Wentylacja, rekuperacja, odzysk ciepła. Tajemnicze zagadnienia? Już nie, teraz to wymóg... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy