TermoDom.pl

Newsletter

Dr Ludomir Duda

Dr Ludomir Duda, termodynamik absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkunastu patentów... więcej

Energon –...

W Niemczech w miejscowości Ulm zbudowano największy na świecie pasywny obiekt biurowy.... więcej

Dom klasy A

Firma BuildDesk Polska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej przedstawia trzy... więcej

Buduj dom energooszczędnie Balkon Izolacja balkonu

Izolacja balkonu

Wydawać by się mogło, że termoizolacja balkonu wykonana w miejscu połączenia z płytą stropu to rozwiązanie standardowe. Tymczasem wciąż można spotkać opinie, że odbiega ono od tzw. "budownictwa tradycyjnego".

Nieocieplony balkon to przyczyna powstawania mostków termicznych. Nawet w przypadku wykonania prawidłowej termoizolacji ścian, balkon, który stanowi niejako „wyprowadzenie” żelbetowej (czyli materiału o wysokiej przewodności cieplnej) płyty stropowej poza obrys budynku, powoduje przerwanie ciągłości izolacji. Skutkiem tego są znaczne straty energii (podwyższone koszty ogrzewania ale również zwiększona emisja CO2) a także powstawanie warunków sprzyjających rozwojowi grzybów pleśniowych wewnątrz pomieszczeń.

Jednostronne (od góry lub od dołu) zaizolowanie płyty balkonowej praktycznie nie zmienia sytuacji. Ciepło bowiem wciąż migruje w stronę niezaizolowanej powierzchni i straty ciepła zostają ograniczone w bardzo małym stopniu. Dodatkowo temperatura powierzchni przegród wewnętrznych stykających się z mostkiem cieplnym spada poniżej temperatury tworzenia się grzybów pleśniowych (wynoszącej ok. 12,6 °C przy temperaturze powietrza 20 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza).

W przypadku obłożenia płyty balkonowej ze wszystkich stron izolacją, skuteczność ocieplenia wyraźnie wzrasta, jednak energia cieplna wciąż jest transportowana w głąb balkonu. Temperatura przegród wewnętrznych w pobliżu połączenia z płytą jest wyższa niż temperatura tworzenia się grzybów, lecz już utrzymująca się przez trzy dni temperatura zewnętrzna na poziomie -15 °C może powodować spadek temperatury powierzchni powyżej tej wartości.


Zastosowanie izolacji termicznej w miejscu połączenia konstrukcji stropu z płytą balkonu pozwala zachować ciągłość pionowej izolacji termicznej, sprawia, że jedynym „zimnym” elementem pozostaje płyta (zostaje wyeliminowany mostek cieplny), w związku z czym zminimalizowane zostaje ryzyko rozwoju pleśni wewnątrz budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala również zmniejszyć koszty ewentualnych przyszłych renowacji, które (przy prawidłowym wykonawstwie) ograniczają się zwykle do kosztów wymiany okładziny balkonu.

Pora odpowiedzieć na pytanie Czy pingwiny mają zimne stopy?. Jak się okazuje stopy pingwina są odizolowane od reszty ciała (rzeczywiście pozostają zimne), dzięki czemu wydatki energetyczne tego, żyjącego raczej w ekstremalnych warunkach klimatycznych, ptaka zostają znacznie ograniczone. W ten sposób po raz kolejny natura daje doskonały przykład dla zastosowań inżynierskich.

W artykule wykorzystano materiały firmy Schöck.


Tekst: mgr inż. Bartłomiej Monczyński (www.monczynski.pl)

Ukończył wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pracował w laboratorium drogowym m.in. przy budowie obwodnicy Poznania (autostrada A2). Obecnie pracuje jako technik zastosowań BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE. Jednocześnie jest doktorantem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Audyt a świadectwo...

Ostatnio wiele mówi się na temat świadectw energetycznych, które wydawane na podstawie badań... więcej

Drzwi

Otwory drzwiowe i bramy garażowe to strategiczne miejsca, ze względu na potencjalną... więcej

Szkolenia audytorów...

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady szkoleń... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy