TermoDom.pl

Newsletter

Jakie informacje...

Nieszczelne okna, błędy wykonawcze przy wykonywaniu docieplenia. Jakie jeszcze informacje... więcej

Długowieczna oranżeria

Myśląc o budowie ogrodu zimowego rzadko bierzemy pod uwagę szczegóły techniczne.... więcej

Dookoła świąteczny...

Boże Narodzenie to okres szczególny, który często pragniemy wydłużyć, podtrzymać poprzez... więcej

Buduj dom energooszczędnie Aspekty prawne Odprowadzenie ścieków z budynku

Odprowadzenie ścieków z budynku

Budując dom stajemy przed dylematem, w jaki sposób pozbyć się ścieków. Szambo, sieć kanalizacyjna lub przydomowa oczyszczalnia ścieków to najczęstsze rozwiązania tego problemu. Często konkretne rozwiązanie jest nam narzucane przez gminę wraz z otrzymanymi warunkami zabudowy.

Budując dom staniemy w końcu przed problemem odprowadzenia nieczystości płynnych z budynku. Wątpliwości mogą się też pojawić u osób, które już mieszkają i odprowadzają ścieki do szamba. Czy warto podłączać się do kanalizacji miejskiej? Ścieki można także wyprowadzić do lokalnej bądź przydomowej oczyszczalni.

Budując dom często stajemy przed dylematem, w jaki sposób pozbyć się ścieków. Szambo, sieć kanalizacyjna lub przydomowa oczyszczalnia ścieków to najczęstsze rozwiązania tego problemu. Często konkretne rozwiązanie jest nam narzucane przez gminę wraz z otrzymanymi warunkami zabudowy.

Czteroosobowa rodzina mieszkająca w domu odprowadza średnio na dobę 1 m3 ścieków. Jest to znaczna objętość brudnej cieczy, którą musimy jakoś zutylizować.Kanalizacja centralna

Jest to najprostszy i zarazem najwygodniejszy sposób na odprowadzanie ścieków. W praktyce jednak mało rozbudowana sieć kanalizacyjna umożliwia stosowanie tego rozwiązania wyłącznie na terenie dużych miast. W większości wsi, małych miejscowości i na obrzeżach dużych miast brak odpowiedniej infrastruktury uniemożliwia podłączenie domu do kanalizacji. Jeżeli ten sposób odprowadzania ścieków jest możliwy dla naszej lokalizacji zmuszeni jesteśmy przepisami do korzystania z niego.

Każda nieruchomość podłączana do kanalizacji powinna posiadać własne podłączenie do niej, które nazywa się przykanalikiem. Przykanalik powinien być zaprojektowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami i zatwierdzony w lokalnym zakładzie kanalizacyjnym. Przyłącze zazwyczaj buduje właściciel nieruchomości za własne środki, lecz od momentu odebrania go przez odbiorcę ścieków przykanalik jest utrzymywany i konserwowany przez odbiorcę, gdyż przechodzi on na jego własność.

Podłączenie do kanalizacji zapewnia mieszkańcom wysoki komfort. Nie ma konieczności monitorowania poziomu nieczystości w zbiorniku na ścieki. Opłaty za odbiór ścieków nalicza się na podstawie wskazań wodomierza, przyjmując, że oddawane ścieki stanowią od 90 do 95 procent pobranej wody. W przypadku korzystania z własnego ujęcia wody opłaty za oddanie ścieków naliczane są w zależności od liczby osób zamieszkujących dom.

Wśród kanalizacji wyróżniamy rozdzielczą i ogólnospławną. W tej pierwszej osobne przewody służą do odprowadzania wody deszczowej i ścieków bytowych, w tej drugiej, wodę deszczową i ścieki odprowadza się razem.Kanalizacja lokalna

Jest to wspólna kanalizacja dla kilku bądź kilkunastu gospodarstw. Zebrane razem ścieki są odprowadzanie w jedno miejsce, w którym znajduje się osiedlowa oczyszczalnia. W niej unieszkodliwia się ścieki i następnie odprowadza do gruntu bądź cieku wodnego. Dzięki rozłożeniu kosztów inwestycji, a później eksploatacji i konserwacji na kilka gospodarstw domowych są one niższe niż w przypadku przydomowej oczyszczalni.Przydomowa oczyszczalnia

Podobna oczyszczalnia, jak w przypadku kanalizacji lokalnej. Różnica polega na tym, że pracuje na potrzeby jednego domu i znajduje się w jego pobliżu. Rozwiązanie takie pozwala osiągnąć niskie koszty eksploatacji. Jego wadą są wyższe koszty inwestycji niż w przypadku budowy szamba. Problemem może się okazać także brak zgody lokalnych wydziałów ochrony środowiska na takie rozwiązanie, czy zlokalizowanie działki w niekorzystnym geologicznie miejscu.Szambo

Jest to najpopularniejszy sposób zagospodarowywania ścieków w okolicy, w której brak jest centralnej kanalizacji. Takie rozwiązanie wymusza okresowe opróżnianie zbiornika lub zbiorników. Ścieki są wywożone specjalnie do tego przystosowanymi samochodami do punktów zlewowych. Aby nie dochodziło do wycieków i niekontrolowanego wsiąkania szamba do  gruntu zbiorniki muszą być idealnie szczelne. Wyciekające szambo może spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych. Właściciele szamb często jednak celowo pozostawiają otwory w dnie zbiorników, aby płynne nieczystości mogły swobodnie wyciekać dzięki czemu masa ścieków, które trzeba wywieźć zmniejsza się.

Aby wybrać na terenie posesji odpowiednie miejsce na zbiornik bezodpływowy (szambo) należy najpierw ustalić czy w budynku przewidujemy piwnice oraz czy mają one być skanalizowane. Jeżeli planujemy korzystać z wody w piwnicach konieczne okaże się osadzenie zbiornika na dość dużej głębokości. Niejednokrotnie ze względu na warunki gruntowo-wodne okazuje się to jednak bardzo trudne i kosztowne lub wręcz niemożliwe. Jeżeli w wybranym miejscu na zbiornik bezodpływowy znajduje się woda gruntowa konieczne okazuje się odpowiednie umocowanie zbiornika i zabezpieczenie go przed przesiąkaniem wody do jego wnętrza. Wkopanie zbiornika głębiej oznacza poniesienie wyższych kosztów związanych z robotami ziemnymi.

Zbiornik na ścieki musi zostać tak umiejscowiony, aby zapewnić bezproblemowe opróżnianie go. W tym celu konieczne jest umożliwienie dojazdu w okolice zbiornika samochodu asenizacyjnego. Zbiornik na ścieki powinien posiadać odpowiednie odpowietrzenie, więc najlepiej jest zlokalizować go dość daleko od okien w takim miejscu, aby w przeważającej ilości sytuacji wiatr nie nawiewał nieprzyjemnych zapachów do wnętrza domu.

Zbiornik na ścieki powinien posiadać odpowiednią pojemność. Do obliczeń przyjmujemy średnie zużycie wody na jednego mieszkańca od 166 do 233 dm3 na dobę. Biorąc pod uwagę fakt, że ścieki nie powinny zalegać w zbiorniku dłużej niż 10 – 14 dni możemy łatwo wyliczyć niezbędną pojemność szamba mnożąc średnie zużycie wody przez jedną osobę przez ilość dni i ilość osób.


Zobacz także:

Ogrzewanie domu wkładem kominkowym 
Fundamenty - informacje ogólne 
Izolacja fundamentów 
Co decyduje o parametrach cieplnych okna? 
Solary – ogrzewanie darmową, ekologiczną energią 
Ogrzewanie elektryczne 
Profesjonalny instalator

 

Dyrektywa EPBD

Publikujemy tu nie tylko tekst samej Dyrektywy o efektywności energetycznej budynków, ale... więcej

Fundamenty

Fundament to najważniejszy element konstrukcyjny domu. Ma on bezpośredni kontakt z gruntem... więcej

Jakie informacje...

Nieszczelne okna, błędy wykonawcze przy wykonywaniu docieplenia. Jakie jeszcze informacje... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy