TermoDom.pl

Newsletter

Instalacje z tworzywa...

Domowe instalacje składają się z wielu elementów. Jednak podstawowym... więcej

Audyt a świadectwo...

Ostatnio wiele mówi się na temat świadectw energetycznych, które wydawane na podstawie badań... więcej

Wentylacja hybrydowa

Jakie znaczenie ma właściwie działająca wentylacja w budynku? Ogromne, nie tylko... więcej

Buduj dom energooszczędnie Aspekty prawne

Aspekty prawne

Wszystko na temat tego, co powinien wiedzieć inwestor, zanim rozpocznie budowę, kryteria prawne, jakie powinien zachować podczas trwania budowy oraz co musi spełnić kończąc budowę.

Informacje ogólne

Budowa domu oraz roboty budowlane są kosztownymi i złożonymi przedsięwzięciami. Ich prawidłowe przeprowadzenie jest uzależnione od stopnia znajomości przez inwestora przepisów budowlanych, zabezpieczających jego interesy w czasie budowy i po jej zakończeniu w wypadku wystąpienia ukrytych wad.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

Nie doczekaliśmy się nowej ustawy Prawo Budowlane, a marazm resortu budownictwa jest w tej kwestii zaskakujący, biorąc pod uwagę panujący dookoła boom budowlany.

Projekt

Projektując obiekt budowlany należy pamiętać o spełnieniu podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Trzeba także wziąć pod uwagę warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem projektu.

Prace budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót.

Warunki techniczne odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią nieodzowną część dobrze sformułowanej umowy o roboty budowlane. Co powinna zawierać dobrze opracowana specyfikacja techniczna?

1 - 2   >

XERITOWN –...

XERITOWN to miasto, które ma powstać na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.... więcej

Ogrzewanie podłogowe...

W długie zimowe wieczory ogromne znaczenie ma komfort cieplny w domu. Jednym ze sposobów... więcej

Rozwiązania...

Większości właścicieli nieruchomości i inwestorów zależy na tym, aby ich budynki... więcej