TermoDom.pl

Newsletter

Założenia budynku...

Obecnie wiele mówi się o oszczędnościach w przyszłości, czyli podczas... więcej

Działanie ustawy

Jaki jest cel wprowadzenia ustawy i jakie będą korzyści z certyfikacji budynków? więcej

Podstawowe cechy...

Porównanie charakterystycznych cech energooszczędnych materiałów izolacyjnych - wełny... więcej

Buduj dom energooszczędnie Aspekty prawne

Aspekty prawne

Wszystko na temat tego, co powinien wiedzieć inwestor, zanim rozpocznie budowę, kryteria prawne, jakie powinien zachować podczas trwania budowy oraz co musi spełnić kończąc budowę.

Informacje ogólne

Budowa domu oraz roboty budowlane są kosztownymi i złożonymi przedsięwzięciami. Ich prawidłowe przeprowadzenie jest uzależnione od stopnia znajomości przez inwestora przepisów budowlanych, zabezpieczających jego interesy w czasie budowy i po jej zakończeniu w wypadku wystąpienia ukrytych wad.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

Nie doczekaliśmy się nowej ustawy Prawo Budowlane, a marazm resortu budownictwa jest w tej kwestii zaskakujący, biorąc pod uwagę panujący dookoła boom budowlany.

Projekt

Projektując obiekt budowlany należy pamiętać o spełnieniu podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Trzeba także wziąć pod uwagę warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem projektu.

Prace budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót.

Warunki techniczne odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią nieodzowną część dobrze sformułowanej umowy o roboty budowlane. Co powinna zawierać dobrze opracowana specyfikacja techniczna?

1 - 2   >

Pompy ciepła

Pompy ciepła są jednym z najbardziej ekologicznych urządzeń do produkcji ciepła. Ich... więcej

Efektywność...

Efektywność energetyczna to obniżenie zużycia energii pierwotnej na etapie zmiany napięć,... więcej

Ściany

Ściany w budynku to przegrody o olbrzymiej powierzchni, chroniące środowisko... więcej