TermoDom.pl

Newsletter

Dachy

Dachy płaskie, dachy skośne. Jakie są ich wady i zalety oraz jak je docieplać. Tu... więcej

Kotły gazowe

Kocioł gazowy jest jednym ze źródeł ciepła, które należy rozważyć budując lub... więcej

ARCHON+ i jego sposoby...

Certyfikacja energetyczna, będąca prostą konsekwencją wdrażanej w naszym kraju... więcej

Buduj dom energooszczędnie Aspekty prawne

Aspekty prawne

Wszystko na temat tego, co powinien wiedzieć inwestor, zanim rozpocznie budowę, kryteria prawne, jakie powinien zachować podczas trwania budowy oraz co musi spełnić kończąc budowę.

Informacje ogólne

Budowa domu oraz roboty budowlane są kosztownymi i złożonymi przedsięwzięciami. Ich prawidłowe przeprowadzenie jest uzależnione od stopnia znajomości przez inwestora przepisów budowlanych, zabezpieczających jego interesy w czasie budowy i po jej zakończeniu w wypadku wystąpienia ukrytych wad.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

Nie doczekaliśmy się nowej ustawy Prawo Budowlane, a marazm resortu budownictwa jest w tej kwestii zaskakujący, biorąc pod uwagę panujący dookoła boom budowlany.

Projekt

Projektując obiekt budowlany należy pamiętać o spełnieniu podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Trzeba także wziąć pod uwagę warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem projektu.

Prace budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót.

Warunki techniczne odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią nieodzowną część dobrze sformułowanej umowy o roboty budowlane. Co powinna zawierać dobrze opracowana specyfikacja techniczna?

1 - 2   >

Dom pasywny

Projekty domów pasywnych powstały z potrzeby stworzenia budynków, które zapewniałyby... więcej

Jak rozplanować okna...

Wybierając okna do naszego domu, należy zwrócić uwagę na ich parametry techniczne, jakość... więcej

Poradnik „Dom...

Teraz kupując projekt domu w firmie Archeton otrzymujemy bezpłatnie poradnik dla... więcej